Aangescherpte maatregelen inzake coronavirus

De regering heeft op 23 maart 2020 nieuwe, verscherpte maatregelen
afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Wat dit betekent voor
tuinverenigingen en hun tuinders en voor AVVN als organisatie tot in ieder
geval 1 juni a.s. tref je hieronder aan. Houden we ons niet aan de
voorschriften dan bestaat de kans dat de burgemeester het park sluit.

Naar je tuin toe?
Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel
mogelijk thuis. Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn.
Die frisse neus kún je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral
thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met
één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin,
minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen
op je tuin.

Geen bijeenkomsten meer
Bijeenkomsten, samenkomsten, evenementen zijn verboden, ongeacht
het aantal deelnemers. Dat betekent dat er geen activiteiten voor en door
leden mogen plaatsvinden en ook geen activiteiten met bezoekers, ook
niet in de buitenlucht. Dus: geen algemene vergadering, bestuurs- of
commissievergadering, werkbeurten, werkgroep-activiteiten,
rondleidingen, ontvangsten en noem maar op. Overleg en vergaderingen
kunnen zo nodig en indien mogelijk plaatsvinden via e-mail, whatsapp, de
telefoon (conference call) of videobellen.

Gebouwen dicht
Verenigingsgebouwen met horecafunctie moeten al van overheidswege tot
6 april de deur sluiten. Wij verwachten dat dit binnenkort verlengd wordt
tot 1 juni. We adviseren om verder ook verenigingsgebouwen zonder horecafunctie,
alle andere gemeenschappelijke gebouwen te sluiten, waaronder
tuinwinkel, gereedschapsschuur, toiletten.

Ten aanzien van de geadviseerde sluiting van toiletten menen wij dat zich
hier zoveel potentiële contactpunten voor besmetting zijn dat het
onverstandig is deze open te houden. Van besturen of andere vrijwilligers
mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden.
Sluiting van toiletten is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus
gebracht mag worden.

Communiceer maatregelen en spelregels
Op de verenigings- en tuinparkbesturen rust een grote
verantwoordelijkheid. Ons advies is om duidelijk naar de leden en
bezoekers van het tuinpark te communiceren wat naast de verplichte
maatregelen de specifieke spelregels zijn ten aanzien van gezondheid en veiligheid. Naar de leden in ieder geval via de reguliere
communicatiekanalen en voor bezoekers en leden door een duidelijke en niet te missen aankondiging bij de ingang.

De spelregels en voorlichting omvatten in ieder geval de verplichte
maatregelen van de overheid. Daarnaast kunnen specifieke spelregels
voor het tuinpark worden opgesteld. Wij adviseren daarin op te nemen
waar punten voor contactbesmetting zijn (bijvoorbeeld kranen, pompen,
handvatten van kruiwagens) en mensen op te roepen die na gebruik
schoon te maken/ontsmetten met zelf meegebrachte middelen. Wij geven
ook in overweging om de (loop)poort open te houden. Minder handen aan
de poort geeft minder kans op besmetting.

Insteek: tuinpark openhouden
Insteek is om het tuinpark open te houden, opdat gezonde tuinders -
indien zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan. Insteek is ook om
het tuinpark voor bezoekers open te houden.

Opening is wel aan voorwaarden gebonden:
Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte
maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels
van de vereniging. Voorkomen moet worden dat de gemeente
overgaat tot sluiting van het tuinpark.

Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de verantwoordelijkheid kan
Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de verantwoordelijkheid kan
nemen om het tuinpark voor bezoek maar ook voor leden te sluiten
als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5
meter afstand van elkaar houden of kunnen houden. Foto’s kunnen
als bewijslast dienen.

Wil jij ook smaakvolle groenten & fruit uit eigen tuin?

Maak de website-foto's groter door er op te klikken.

Bij moestuinvereniging ATV De Meerweg kun je tuinieren en recreëren tegelijk. Genieten van de rust en ruimte op het terrein en na gedane arbeid gezond eten van de door jou zelf gekweekte, smaakvolle groenten en fruit. 

Lees hier meer over onze vereniging.

Nieuws: 
• Er zijn enkele tuinen te huur.
• Begin 2019 komt een beginnerstuintje vrij van slechts 80 m2.

Lidmaatschap

De aanmelding als nieuw lid geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier. Neem hiervoor contact op met het secretariaat. Het lidmaatschap beëindigen gebeurt schriftelijk ter attentie van het secretariaat en uiterlijk vóór 1 november van het laatste jaar van het betreffende lidmaatschap. Het verenigingsjaar / boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Lidmaatschappen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Naamgeving

What's in a name? Officieel heet onze vereniging ATV De Meerweg, waarbij ATV de afkorting is voor Amateur Tuinders Vereniging. Vroeger ook wel volkstuin genoemd en tegenwoordig spreekt men eerder van een moestuinvereniging.

In vroeger tijden was onze vereniging gevestigd aan de Meerweg in Alkmaar. Na de verhuizing naar de Olympiaweg is de verenigingsnaam De Meerweg echter behouden gebleven.