Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is per 25 mei 2018 de nieuwe privacywet. Een vereniging heeft een verantwoordingsplicht. Dit houdt in, dat een vereniging moet kunnen aantonen, dat zij in overeenstemming met de AVG handelt. Hiervoor moet je een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. In het register staat informatie over de persoonsgegevens die de vereniging verwerkt.

Rest volgt.